[Home]History of GreekNames

WorldofKewlness | RecentChanges | Preferences

Revision 3 . . August 15, 2005 2:04 pm by Neel
Revision 2 . . August 15, 2005 2:04 pm by Neel
Revision 1 . . August 15, 2005 1:59 pm by Neel
  

Difference (from prior major revision) (no other diffs)

Changed: 72c72,170

SurnamesSurnames
Adamidis
Adamou
Agelakos
Akrivopoulos
Alatza
Alexandropoulos
Alexis
Andreakos
Andreoulakis
Anetakis
Angavanakis
Angelis
Angelopoulos
Antimisiaris
Antipas
Antonakos
Antoniadis
Antoniou
Antonopoulos
Antonopoulos
Antonopoulos
Argitakos
Arvanitoyannis
Asikis
Atsidakos
Avgerinos
Ballios
Balouris
Banos
Barraboutis
Batsakis
Bekyros
Beldekas
Belesis
Bentihavas
Bertsimas
Bilias
Blades
Bocsusis
Bouloukos
Bourikas
Bouzios
Brettos
Brisimitzakis
Bursinos
Calogerakis
Calpis
Catranides
Chellos
Cholas
Christakis
Christakos
Christodoulou
Christofis
Christou
Chronis
Chrysanthopoulos
Chrysanthopoulos
Comino
Dalianis
Danas
Dasios
Demakis
Demarchis
Demas
Demetrious
Demopoulos
Dertilis
Despines
Diakogeorgiou
Diamantopoulos
Diasakos
Dimakakos
Dioletis
Diplarakos
Doukatelis
Dounias
Dreliozis
Dritsas
Drivakis
Eatros
Economides
Econome
Egonidis
Eliopoulos
Evanggenelis
Farmakis
Felecos
Fikias
Fitrakis
Fitzios/Fitsios?
Forakis
Fotiadis
Fotinopoulos
Fotopoulos
Fourakis
Frangopoulos

WorldofKewlness | RecentChanges | Preferences
Search: